Modern telefoneren
   Onafhankelijk telefoneren
   Persoonsalarmering
   Betrouwbaar telefoneren
   Compleet telefoneren
   - Telefoongidsvermelding
   - Belgegevens online
   - Driegesprek
   - Eenmalig Anoniem bellen
   - Permanent Anoniem bellen
   - Wisselgesprek
   - Anonieme Beller Blokkeren
   - Laatste oproep terugbellen
   - Toets bij bezet
   - Nummerherkenning
   - Nummerweergave
   - Nummerblokkering
   - Doorschakelen
   - Bellimieten
   - Voicemail
   Meteen telefoneren
   Veel gestelde vragen

 

Voicemail

Met de voicemail service kunt u binnenkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemail. Daar kunnen mensen een boodschap voor u achterlaten die u kunt afluisteren via uw telefoon of via een geluidsbestand in uw e-mailbox. Op deze pagina staat beschreven hoe u de voicemail service kunt activeren en hoe u berichten kunt afluisteren. U kunt ook hier klikken om de handleiding te downloaden.

Wij verzoeken u vriendelijk om eerst deze handleiding of onderstaande tekst goed door te lezen. Mocht u dan nog vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met onze servicedesk (024-7070707) of servicedesk@InterNL.net).

1. Voicemail activeren.

2. Voicemail deactiveren.

3. Telefoonmenu’s.

3.1 Hoofdmenu.

3.2 Instellingenmenu.

 

4. Voicemail berichten beluisteren.

4.1 Bellen met 1233.

4.2 E-mail bericht ontvangen als geluidsbestand en e-mailnotificaties

1. Voicemail activeren

U kunt de Optibel voicemail service online activeren. Om de Optibel voicemail service online te activeren doorloopt u de volgende stappen:

1. Ga naar ‘Mijn Optibel’ op

www.Optibel.nl
 
2. Klik op ‘overzicht’ bij diensten
 
3. Klik op ‘Doorschakelen en voicemail’
 
4. U komt nu in een scherm waar u kunt inloggen. Vul daar uw Optibel wachtwoord / login combinatie in en klik op ‘inloggen’. Bent u deze gegevens kwijt, neemt u dan contact op met onze servicedesk.
 
5. In dit scherm kunt u de voicemail service activeren. U kunt hier ook de doorschakel service activeren. Ga naar www.Optibel.nl en kijk bij ‘Over Optibel’ voor een omschrijving van de doorschakel service.
 
U heeft 3 keuzes:
 
    1. Geen doorschakelingen of voicemail:
Klik hierop als u niet wilt dat uw telefoonnummer doorgeschakeld wordt naar een ander telefoonnummer of de voicemail.
 
    2. Alle oproepen direct doorschakelen (naar voicemail of ander telefoonnummer)
Klik hierop als u binnenkomende telefoongesprekken altijd wilt doorschakelen naar uw voicemail of een ander telefoonnummer.
 
Vink eerst aan of u wilt doorschakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer. Indien u naar een ander telefoonnummer wilt doorschakelen, vul dan het betreffende telefoonnummer in.
 
    3. Oproepen doorschakelen als u niet opneemt of in gesprek bent (naar voicemail of ander nummer)
Klik hierop als u binnenkomende telefoongesprekken alleen wilt doorschakelen naar uw voicemail en / of een ander telefoonnummer als u niet opneemt of in gesprek bent.
 
Er zijn twee invulvelden: ‘Indien u in gesprek bent’ en ‘Indien u de oproep niet beantwoordt’.
 
‘Indien u in gesprek bent’
Hier kunt u aangeven of u niet wilt doorschakelen, of dat binnenkomende oproepen doorschakeld moeten worden naar de voicemail service of naar een ander telefoonnummer als u in gesprek bent.
 
‘Indien u de oproep niet beantwoordt’
Hier kunt u aangeven of u niet wilt doorschakelen, of dat binnenkomende oproepen doorschakeld moeten worden naar de voicemail service of naar een ander telefoonnummer als u de oproep niet beantwoordt.
 
U kunt het telefoonnummer invoeren waarnaar doorgeschakeld moet worden en u kunt u het aantal secondes instellen waarna een binnenkomend gesprek wordt doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer
 
Als u instellingen gewijzigd heeft en wilt opslaan, dan klikt u onderaan het scherm op de grijze balk ‘Instellingen opslaan’. 
 
2. Voicemail deactiveren
U kunt de voicemail service online deactiveren via dezelfde invulschermen die u gebruikt heeft om de voicemail service te activeren (zie hoofdstuk 1). Klik in de menu’s de gewenste opties aan vergeet niet af te sluiten door te klikken op ‘instellingen opslaan’.
 
3. Telefoonmenu's
In het telefoonmenu van de voicemail service kunt u door toetsen u op uw telefoon in te drukken commando’s doorgeven en instellingen wijzigen. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de menu’s en bijbehorende functionaliteiten.
3.1 Hoofdmenu
U komt in het hoofdmenu van de voicemail service door te bellen met 1233 met de telefoon die is aangesloten op de Optibel adapter. Het hoofdmenu heeft de volgende mogelijkheden:
 
·         Om uw berichten opnieuw te beluisteren, toets 7
·         Om naar het volgende bericht te gaan, toets 9
·         Om berichten te verwijderen, toets 6
·         Om te stoppen met afluisteren, toets 8
·         Voor het instellingenmenu, toets 1
·         Voor informatie over berichten, toets 2
·         Toets sterretje voor hulp
 
3.2 Instellingenmenu
U komt in het instellingenmenu van de voicemail service door te bellen met 1233 met de telefoon die is aangesloten op de Optibel adapter en in het hoofdmenu ‘1’ te toetsen. Het instellingenmenu heeft de volgende mogelijkheden:
 
·         Om uw welkomstboodschap te beluisteren, toets 1
·         Om uw welkomstboodschap te wijzigen, toets 2
·         Om uw voicemail uit te schakelen, toets 3
·         Om uw voicemail in te schakelen, toets 4
·         Toets sterretje om terug te gaan naar het hoofdmenu
 
4. Voicemail berichten beluisteren
 
4.1 Bellen met 1233
U kunt voicemail berichten altijd beluisteren door te bellen met 1233 met de telefoon die aangesloten is op de Optibel adapter. In de telefoonmenu’s (zie hoofdstuk 2) wordt verteld hoe u berichten kunt herhalen, wissen, etc.
 
4.2 E-mailbericht ontvangen als geluidsbestand en e-mailnotificaties
U kunt er ook voor kiezen om voicemail berichten als geluidsbestand in uw e-mailbox te ontvangen of om per e-mail een notificatie van een nieuw bericht te ontvangen. Als u gebruik wilt maken één van deze mogelijkheden, dan logt u in op ‘Mijn Optibel’ (zie hoofdstuk 1: stap 1 t/m 4).

In het scherm dat tevoorschijn komt na het inloggen klikt u bij ‘instellingen voicemail’ op ‘berichten als geluidsbestand doorsturen’ of op ‘Een notificatie sturen per e-mail’.

Vervolgens vult u in op welke e-mailbox u het geluidsbestand of de notificatie wilt ontvangen. U kunt ook aangeven of u wilt dat voicemail berichten die worden doorgestuurd naar uw e-mailbox uit uw inbox verwijderd worden of niet.