Modern telefoneren
   Onafhankelijk telefoneren
   Persoonsalarmering
   Betrouwbaar telefoneren
   Compleet telefoneren
   - Telefoongidsvermelding
   - Belgegevens online
   - Driegesprek
   - Eenmalig Anoniem bellen
   - Permanent Anoniem bellen
   - Wisselgesprek
   - Anonieme Beller Blokkeren
   - Laatste oproep terugbellen
   - Toets bij bezet
   - Nummerherkenning
   - Nummerweergave
   - Nummerblokkering
   - Doorschakelen
   - Bellimieten
   - Voicemail
   Meteen telefoneren
   Veel gestelde vragen

 

Driegesprek

Met Driegesprek is het mogelijk om tijdens een telefoon-
gesprek een derde persoon in het telefoongesprek te
betrekken. U telefoneert dan dus met zijn drieën.

Hoe werkt Driegesprek?

U bent bezig met het voeren van een telefoongesprek. Activeren Driegesprek:
  • druk op de “R” of op short hook flash terwijl u belt
  • uw lopende telefoongesprek gaat in de wacht
  • u toest nu het telefoonnummer in van de persoon die u in het gesprek wilt betrekken
  • zodra deze persoon de telefoon heeft opgenomen, drukt u opnieuw op de “R” of op de short hook flash
  • nu is het driegesprek actief en kunt u alledrie tegelijkertijd praten
Als de persoon die u belt niet opneemt, legt u de
hoorn neer. De telefoon gaat vervolgens over en u
kunt uw lopende telefoongesprek voortzetten. Deactiveren Driegesprek: Als u het driegesprek met de laatst gebelde persoon wilt
beëindigen, drukt u opnieuw op de “R” toets of op de short
hook flash van uw telefoon. Indien gedurende het driegesprek een van de twee personen
waarmee u telefoneert het gesprek verbreekt, blijft u met de overgebleven persoon gewoon aan de lijn. Let op! U bent degene die het driegesprek heeft geïnitieerd. Als u dan degene bent die al eerste ophangt, wordt ook de verbinding tussen de andere twee gesprekspartners verbroken. U bent ook degene die tijdens het driegesprek de kosten betaalt voor het gesprek met de nummers die u belt. Belt u twee personen, dan betaalt u dus tweemaal de gesprekskosten.