Modern telefoneren
   Onafhankelijk telefoneren
   Persoonsalarmering
   Betrouwbaar telefoneren
   Compleet telefoneren
   - Telefoongidsvermelding
   - Belgegevens online
   - Driegesprek
   - Eenmalig Anoniem bellen
   - Permanent Anoniem bellen
   - Wisselgesprek
   - Anonieme Beller Blokkeren
   - Laatste oproep terugbellen
   - Toets bij bezet
   - Nummerherkenning
   - Nummerweergave
   - Nummerblokkering
   - Doorschakelen
   - Bellimieten
   - Voicemail
   Meteen telefoneren
   Veel gestelde vragen

 

Persoonsalarmering

Optibel raadt het gebruik van persoonsalarmeringssystemen op een VoIP telefonie-netwerk zoals Optibel af. Deze alarmeringssystemen werken vaak met een noodknop die mensen om hun nek dragen. Zodra zich een medische noodsituatie voordoet kunnen mensen op de knop drukken en worden zij automatisch doorverbonden met een centrale die de juiste hulpdiensten kan inschakelen.

VoIP-telefonie houdt in dat de telefoonverbinding via een aantal servers op het internet loopt. Deze servers, en de gebruikte internetverbinding, hebben regelmatig onderhoud nodig. Om ervoor te zorgen dat klanten zo min mogelijk overlast ondervinden van dit onderhoud, plannen providers dit vaak tussen 01:00 en 06:00 's nachts. Tijdens dit onderhoud kan het zijn dat de VoIP-telefoonlijn voor een aantal minuten stopt met functioneren.

In de ogen van Optibel is het risico te groot dat zich juist tijdens dit onderhoud noodsituaties voordoen bij mensen met een persoonsalarmeringssysteem. In de praktijk kan dat leiden tot situaties waarbij de noodknop een aantal minuten niet functioneert. Aangezien in een noodsituatie elke minuut telt raad Optibel het gebruik van een VoIP lijn in combinatie met een persoonsalarmeringssysteem dan ook af. Andere alarmeringssystemen zoals bewakingsdiensten zijn hier natuurlijk minder gevoelig voor. Zij hebben vaak een buffer die ervoor zorgt dat het systeem automatisch gaat bellen naar de bewakingscentrale zodra de lijn weer actief is. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar uw bewakingsdienst.