Alias instellen

Indien u een abonnement heeft kunt u bestaande aliassen omzetten naar extra mailboxen. Ook kunt extra e-mailaliassen aanvragen bij reeds bestaanden mailboxen of logins.

Klik hier om voor het instellen van een alias.