Telefonie

Via deze pagina's kunt u de instellingen van uw telefonie-abonnement instellen.

Specifieke wijzigingsformulieren vindt u op de volgende pagina: http://www.internl.net/wijzigingsformulieren