Privacystatement - InterNLnet

Privacystatement

Zo gaan we om met uw privacy

We respecteren de privacy van onze klanten en stellen de bescherming van hun privacy altijd voorop. Daarom gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van klanten en houden we ons aan de wettelijke bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens verzamelt InterNLnet?

Om Internettoegang te kunnen bieden hebben we de naam, adresgegevens, het telefoonnummer en het bankrekeningnummer van onze klanten nodig. We verzamelen deze persoonsgegevens voor facturatie van de abonnementen en, als dat nodig is, om contact met klanten op te kunnen nemen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze dienstverlening aan klanten.

Gegevens verstrekking aan derden

We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit voor de levering van de dienst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als de derde partij leverancier is van (een deel van) de dienst of als de derde partij apparatuur levert en/of installeert. In die gevallen maken we met de derde partij afspraken over de bescherming van de gegevens.

We geven gegevens ook door aan derden als dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor een strafrechtelijk onderzoek. Het kan hier gaan om het verstrekken van persoonsgegevens of het aftappen van e-mail en internetgebruik. Als het aannemelijk is dat er sprake is van (verdenking van) kinderporno verstrekken we de benodigde gegevens aan derden. Natuurlijk nemen we in al die uitzonderlijke gevallen de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verhuurd of verkocht voor commerciële doeleinden. Onze klanten krijgen via ons geen reclamedrukwerk of mail van onbekende derden.

Inzagerecht, correctierecht en recht op verzet

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft elke klant recht op inzage van zijn of haar eigen persoonsgegevens. Klanten kunnen ons ook vragen onjuiste, onvolledige of niet-relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Klanten hebben het recht zich te verzetten tegen bepaalde gegevensverwerking en een verzoek doen dit te staken. Heeft u vragen over ons privacybeleid of over de persoonsgegevens die we verwerken? Neem dan contact op met:

privacycoordinator@internl.net of per brief t.a.v. privacycoördinator, Postbus 7020, 6503 GM Nijmegen.